Ahoj    Jan Zvěřina    Žernovník 10    Černá Hora    679 21

 Telefon: 602 495 212   Email: zernovnik@seznam.cz  Objednávka: eForm@

 

Představujeme Vám filtrační rohož PAINT STOP 2" VBB
nejlepší kvality

 

 

Paint Stop 2“ VBB premium quality je filtrační rohož ze skelných vláken, která vyniká velice jemnou pravidelně vzrůstající vláknitou strukturou a používá se především k čištění výstupního vzduchu jako podlahový filtr v lakovacích kabinách na záchyt drobných částic barevné mlhy a na eliminaci vypouštěných škodlivin do ovzduší. Moderní technologie použitá při výrobě tohoto materiálu a vysoká výkonnost skelných vláken nabízí následující výhody oproti standardním materiálům:

 

 

                            -         prodloužení servisních intervalů

                            -         stejnoměrný průtok vzduchu

                            -         vysoká zádržná kapacita barev a prachu

                            -         soudržnost rohože při demontáži

                            -         vyšší výkon a nižší provozní náklady

 

Skelné rohože vyrobené standardní technologií         Paint Stop 2“ VBB premium quality     

Žádný podobný typ výroby metodou rozpouštění             Výroba metodou plaveného skla dosahuje extrémní   

v plynu nedosahuje srovnatelných parametrů                     jemnosti, pravidelnosti a je zde možno dosáhnout

                                                                                       vzestupné struktury této filtrační skelné rohože.

                                                                         

Hloubkový efekt, vlastní nosnost:

Filtr je stlačený, brzy nastává stádium kdy už                     Jako celek je filtrační rohož ještě použitelná. Filtr

nemůže být použitelný a je nutná výměna za                       zůstává stabilně vodorovný i při rychlém vzdušném

nový.                                                                                toku.

 

Z dlouhodobějších výsledků je zapotřebí více                    Vysoká kapacita jímavosti prachu a barev -        

energie z čehož vyplývá nárůst provozních  nákladů,           přestřiky jsou polapeny. Vhodné pro záchyt různě

které jsou dále navýšeny v důsledku kratších                      velkých částic vyplývající ze vzrůstající hustoty

servisních intervalů.                                                            filtračního média.

Nižší výkon a vyšší provozní náklady!                          Vyšší výkon a úspora nákladů!

                                                                                

                                                    

   Standardní kvalita - například PS Green, PA                            Nejlepší kvalita- námi dodávaná rohož

 

                                                      

                                      Srovnání - tak proč nepoužívat lepší kvalitu za cenu standardu?

 

Technické parametry výrobku

Tloušťka  60 mm
Plošná hmotnost 250 g/m2
Filtrační třída účinnost 90-95 %
Počáteční tlaková ztráta 30 Pa
Doporučená konečná tlaková ztráta 250 Pa
Jímavost 4 - 5 Kg / m2
Teplotní odolnost do 120 oC
Instalace filtru v kabině vstupní strana filtrace je označena zeleně
Požární klasifikace třída F 1 - samozhášivý (DIN 53 438)
nehořlavý (BS 476, Part 4)
Forma dodávek v rolích o šíři 40,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,200 cm a délce 20 m

 

             

Umístění filtrů v lakovací kabině

       

Výměna filtrů Paint Stop 2" VBB při extrémním zatížení po aplikaci cca 60 kg barvy nad jedním roštem

 

 

Tento výrobek je výsledkem 25 letého technického vývoje firmy Aeroglass, která patří mezi přední světové producenty filtrů ze skleněných rohoží mezi něž patří zejména filtr Paint Stop 2" VBB.

 

 

Certifikovaný systém